Free counter and web stats

Saturday, November 24, 2007

On the way to Suratthani

รถไฟออกจากสถานีหัวลำโพงวันนี้ (24 พ.ย.) เวลา 19.30 น. ถึงอำเภอนาสาร สุราษฎร์ธานี เวลา 7.15 น. (25 พ.ย.) ฌาปนกิจเวลาประมาณ 12.00 น.
กลับถึงกทม. ประมาณเช้าวันจันทร์

No comments:

Google