Free counter and web stats

Thursday, July 12, 2007

ที่ไหนบ้างที่จะเจอผี

International Ghost Hunter Society ได้บอกไว้ว่า ผีมีอยู่ในทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบ้านร้างเก่าแก่ สุสาน หรือว่าสถานที่ใหม่ๆ เช่นตึกหรือบ้านที่มีคนอยู่

ผีมักจะอยู่เป็นแห่งๆ ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าก่อนนั้นผู้ตายอาจทำงานหรือพักอาศัยในสถานที่นั้นๆ ซึ่งเขาชอบเป็นประจำ เมื่อตายลงจึงยังไม่ไปไหน คอยวนเวียนผูกพันกับสถานที่นั้นๆ ตลอดเวลา

จากการศึกษาพบว่าผีนั้นมีความฉลาด มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกับคนทั่วไป เพียงแต่ว่าพวกเขาไร้ซึ่งร่ายกายเท่านั้น

คุณไม่ต้องหาบ้านผีสิงเพื่อจะพบผี แต่คุณสามารถไปที่ไหนก็ได้เพื่อเจอ เพราะผีมีอยู่ในทุกที่

ลองเริ่มต้นดูกับสถานที่ที่คุณรู้สึกว่าน่ากลัว หรือลึกลับเมื่อก้าวย่างเข้าไป ซึ่งนั่นจะเป็นสถานที่ที่มีผี แม้กระทั่งตึกสร้างเสร็จใหม่ๆ หรือว่าบ้านที่มีคนอยู่ก็ตาม

เวลาที่ดีที่สุดในการถ่ายรูปผีคือหลังยามโพล้เพล้ ตั้งแต่ย่ำค่ำเป็นต้นไป คุณควรถ่ายรูปโดยมีฉากหลังเป็นสีดำ ซึ่งอาจเป็นป่าทึบก็ได้ ขอแนะนำให้ถ่ายด้วยแฟลช เพราะจะสามารถเห็นสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจนขึ้น รวมทั้งผีด้วย

ฟิล์มที่ใช้ควรเป็นฟิล์มไวแสงมากๆ เช่น Kodak Gold 400 หรือ 800 Max เป็นต้น

ควรจัดผังเวลาการสำรวจผีใกล้ๆ ช่วงพระจันทร์เต็มดวง หรือในคืนจันทร์เต็มดวง ช่วง 2-3 วันก่อนและหลังพระจันทร์เต็มดวงด้วยก็ยังคงได้ผลดีเช่นกัน

ดวงจันทร์จะมีผลต่อสนามแม่เหล็กโลก ผีนั้นก็มีพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าตามธรรมชาติอยู่และจะใช้พลังงานแม่เหล็กโลกในการปรากฏตัวด้วย

ขอให้โชคดีในการสำรวจผี

Source: Dave Oester IGHS, Ghostweb.com

No comments:

Google